วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สร้างเมนูพร้อมคำสั่งแบตช์ไฟล์ด้วยโปรแกรม (Create Batch File Menu)

หลายๆ คนคงอ่านกระทู้เก่าๆ ของผมแล้ว...จะพบว่า...มีการสอนสร้างเมนูแบบ Pull Down แต่อาจจะทำตามอย่างยากซักหน่อย...ต้องอาศัยความรู้พอสมควร...วันนี้ผมมีทางเลือกสร้างแบตช์ไฟล์ด้วยโปรแกรมที่ผมเขียนขึ้น...เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมของตัวเอง...
หน้าตามันเป็นอย่างนี้ครับ...
เขียนขึ้นด้วย VB6 แต่ให้ Commondialog ของระบบ อาจจะมีปัญหาสำหรับท่านที่ไม่ได้ติดตั้งVB6 Runtime แต่ในบางเครื่องก็ทำงานได้ตามปกติครับ...
ขั้นตอนแรก เลือกสีพื้นเมนู
ขั้นตอนสอง เลือกสีตัวเลือกของเมนู
ขั้นตอนที่สาม เลือกสีทั่วไปเมนู
ขั้นตอนที่ห้า ทดสอบคำสั่งว่าเมนูเป็นไปตามต้องการหรือไม่...ขั้นตอนนี้...โปรแกรมจะสร้างแบตช์ไฟล์ที่ชื่อ TestMenu.CMD มา ณ ตำแหน่งที่โปรแกรมทำงานอยู่
ขั้นตอนที่หก ดูว่า...เมนูเป็นไปตามตัวอย่างถ้าไม่ชอบสีดังกล่าว...ให้ย้อนกลับไปขั้นตอนที่ 1 ใหม่
ขั้นตอนที่เจ็ด คลิกที่คำว่า "Pulldown Menu1" เพื่อกำหนดคำสั่งและข้อความในเมนูที่ 1 (สามารถบรรจุคำสั่งที่เป็นแบตช์ไฟล์แฟ้มอื่นเข้ามาผสมกับแบตช์ไฟล์ที่กำลังสร้างขึ้นได้
ขั้นตอนที่แปด กรอกข้อความในเมนู เป็นภาษาอังกฤษ นะครับ...เพราะบน Console ภาษาไทยยังไม่สามารถแสดงผลได้ โดยข้อความต้องไม่เกิน 70 ตัวอักษร
ขั้นตอนต่อไป ใส่คำสั่งในเมนู 2 3 4 ตามลำดับ...
ขั้นตอนต่อไป ทำซ้ำไปเรื่อย...จนกว่าจะได้เมนู แต่ต้องไม่เกิน 9 รายการ
เมื่อครบคำสั่งแล้ว ให้สร้างแบตช์ไฟล์ได้ทันที
จัดเก็บในที่อยู่และชื่อแฟ้มที่ต้องการ
ลองรันดู จะเป็นไปตามที่ต้องการครับ...ขอให้สนุกกับการเขียนโปรแกรมนะครับ...

รุ่น 1.6 พัฒนาให้เล่นใน Windows 7 และ Windows 8 โดยไม่ต้องติดตั้ง Runtime VB6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น