วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

ปูพื้นฐานแบตช์ไฟล์ 6

ภาค 6 เกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างไดเร็กทอรี่หรือโฟลเดอร์
คำว่า "Diretory" มีมาพร้อมระบบปฏิบัติการ DOS มันคืออะไรนะเหรอ...มันก็คือโฟลเดอร์ที่แท้จริงของระบบปฏิบัติการ DOS

ซึ่งปัจจุบันเราใช้คำว่า "Folder" แทนเสียแล้ว DIR เป็นคำสั่งที่แสดงข้อมูลที่อยู่ภายในไดเร็กทอรี่รวมถึง "แฟ้มข้อมูล;Files"

MD [ชื่อไดเร็กทอรี่]
หรือ
MKDIR [ชื่อไดเร็กทอรี่]
เลือกเอาเอง...จะพิมพ์สั้นๆ หรือจะพิมพ์แบบเต็มๆ คำสั่งนี้คือคำสั่งสร้างไดเร็กทอรี่หรือโฟลเดอร์ขึ้นมาบน DOS และยังคงอยู่บนวินโดวส์ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะไช้งาน "ไฟล์อโลเคชั่น; FAT" ประเภทได้ก็ตาม

คำสั่ง
MD "New Folder" ; สร้างโฟลเดอร์ New Folder (ต้องใส่เครื่องหมายคำพูดสำหรับชื่อที่มีการเว้นวรรค) เพื่อคำสั่งไม่ผิดพลาด

CD [ชื่อไดเร็กทอรี่]
หรือ
CHDIR [ชื่อไรเร็กทอรี่]
คำสั่งนี้...เช่นกันเลือกเอา...จะพิมพ์สั้นๆ หรือยาวๆ มีหน้าที่ในการกระโดดเข้าไปยังไดเร็กทอรี่ลูกๆ (Sub Folder) หรือซับโฟลเดอร์ที่อยู่ภายในโฟลเดอร์นั้นๆ โดยสามารถจะพิมพ์เพียง สั้นๆ ด้วย "White Card; *, ?" ได้ดั้งนี้


คำสั่ง
CD W* ; หมายถึงเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่มีอักษร W นำหน้าโดยเรียงความสำคัญตามลำดับตัวอักษรต
CD Windows ; เพื่อเข้าสู่โฟลเดอร์ Windows
CD "New Folder" ; เพื่อเข้าสู่โฟลเดอร์ New Folder (ต้องมีเครื่องหมายคำพูดสำหรับชื่อที่มีการเว้นวรรค)

RD /S /Q [ชื่ไดเร็กทอรี่]
หรือ
RMDIR [/S] [/Q] [ชื่อไดรเร็กทอรี่]

    /S   ลบทุกซับโฟลเดอร์ลูกๆ

    /Q   ลบโดยไม่ต้องถามยืนยัน

คำสั่ง
RD /S /Q %TEMP% ; คือการลบข้อมูลในโฟลเดอร์ที่อยู่ในตัวแปร TEMP ได้แก่ C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp หรือที่อยู่อื่นๆ โดยลบทั้งซับโฟลเดอร์และตัวมัน...โดยไม่ต้องถาม

คำสั่ง
RD /S "New Folder" ; คือการลบแฟ้ม New Folder รวมถึงซับโฟลเดอร์ที่อยู่ด้านใน...โดยถามที่ละโฟลเดอร์

และเราจะรู้ได้ยังไง...อะไรควรลบ...อะไรไม่ควรลบ...คำตอบอยู่ที่คำสั่งนี้...
ให้ลองพิมพ์
TREE /F  /A [ชื่อไดเร็กทอรี่] 
    /F   แสดงชื่อแฟ้มในไดเร็กทอรี่ด้วย
    /A  แสดงเส้นทางโดยใช้อักษรชี้ทาง  

คำสั่ง
TREE \Users /F /A ; คือแสดงแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างไดเร็กทอรี่ทั้งหมดภายในโฟลเดอร์ Users ด้วยสัญลักษณ์
TREE \Users ; คือแสดงโครงสร้างไดเร็กทอรี่ทั้งหมดภายในโฟลเดอร์ Users ไม่มีสัญลักษณ์นำทาง
TREE \Users /F ; คือแสดงแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างไดเร็กทอรี่ทั้งหมดภายในโฟลเดอร์ Users ไม่มีสัญลักษณ์นำทาง

มาถึงการแสดงข้อมูลภายใน DIR ที่เก่าแก่...ที่สุด...รวมถึงมีลูกเล่นมากที่สุด...ในบรรดาคำสั่งของ DOS ทั้งหมด คำสั่ง"ดีไออาร์"
(อย่าพิมพ์เล่นๆ เหมือนละครบางเรื่อง...แฮกเกอร์พิมพ์เป็นแค่ DIR เดียวใครเขาจะว่าเอา)
Displays a list of files and subdirectories in a directory.

DIR [drive:][path][filename] [/A[[:]attributes]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]
  [/O[[:]sortorder]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]timefield]] [/W] [/X] [/4]

  [drive:][path][filename]
              Specifies drive, directory, and/or files to list.

  /A          Displays files with specified attributes.
  attributes   D  Directories                R  Read-only files
               H  Hidden files               A  Files ready for archiving
               S  System files               I  Not content indexed files
               L  Reparse Points             -  Prefix meaning not
  /B          Uses bare format (no heading information or summary).
  /C          Display the thousand separator in file sizes.  This is the
              default.  Use /-C to disable display of separator.
  /D          Same as wide but files are list sorted by column.
  /L          Uses lowercase.
  /N          New long list format where filenames are on the far right.
  /O          List by files in sorted order.
  sortorder    N  By name (alphabetic)       S  By size (smallest first)
               E  By extension (alphabetic)  D  By date/time (oldest first)
               G  Group directories first    -  Prefix to reverse order
  /P          Pauses after each screenful of information.
  /Q          Display the owner of the file.
  /R          Display alternate data streams of the file.
  /S          Displays files in specified directory and all subdirectories.
  /T          Controls which time field displayed or used for sorting
  timefield   C  Creation
              A  Last Access
              W  Last Written
  /W          Uses wide list format.
  /X          This displays the short names generated for non-8dot3 file
              names.  The format is that of /N with the short name inserted
              before the long name. If no short name is present, blanks are
              displayed in its place.
  /4          Displays four-digit years

Switches may be preset in the DIRCMD environment variable.  Override
preset switches by prefixing any switch with - (hyphen)--for example, /-W.

ผู้เขียนจะยกตัวอย่างคำสั่งที่จำเป็นบางตัว...ไม่เจาะจงไปทั้งหมด...เพราะจะทำให้บทนี้...มันอาจกลายเป็น "คัมภีร์ DIR" ได้มันเยอะมาก...รายละเอียดปลีกย่อย

คำสั่ง
DIR /S ; คือการแสดงแฟ้มข้อมูลและซับโฟลเดอร์ทั้งหมด

คำสั่ง
DIR /Q ; คำสั่งแสดงสิทธิ์การใช้งานของโฟลเดอร์นั้นๆ ว่าเป็นใครบ้าง

คำสั่ง
DIR /B ; คือคำสั่งแสดงเฉพาะที่อยู่แฟ้มและชื่อแฟ้มอย่างเดียว...รายละเอียดอื่นๆ ไม่เอา

 /A          Displays files with specified attributes.
  attributes   D  Directories                R  Read-only files
               H  Hidden files               A  Files ready for archiving
               S  System files               I  Not content indexed files
               L  Reparse Points             -  Prefix meaning not

คำสั่ง
DIR /AD ; คือการแสดงเฉพาะโฟลเดอร์เท่านั้น
DIR /ARSH ; คือคำสั่งแสดง แฟ้มแบบอ่านอย่างเดียว, แฟ้มระบบ และ แฟ้มแบบซ่อน
DIR /AA ; คือการแสดงแฟ้มที่ถูกระบบจัดการเรียบเรียงหรือบีบอัดไว้แล้ว
DIR /AL ; คือคำสั่งแสดง Junktion ของระบบ (ในคำสั่งนี้มีเฉพาะ Windows 7 ขึ้นไป..ซึ่งผู้เขียนยังไม่ทราบแน่ชัด

ว่า...Junktion นี้ทำงานอย่างไร....เพราะเอกสารของมันมีน้อยมาก)
หรือใส่ "-" ถ้าไม่ต้องการเงื่อนไขนั้น...

  /T          Controls which time field displayed or used for sorting
  timefield   C  Creation
              A  Last Access
              W  Last Written

คำสั่ง
DIR /TC ; แสดงวันที่สร้างแฟ้มหรือโฟลเดอร์ล่าสุด
DIR /TA ; แสดงวันที่เข้าถึงแฟ้มหรือโฟลเดอร์ล่าสุด
DIR /TW ; แสดงวันที่เขียนแฟ้มหรือโฟลเดอร์ล่าสุด

ต่อมาการเรียงลำดับ
  /O          List by files in sorted order.
  sortorder    N  By name (alphabetic)       S  By size (smallest first)
               E  By extension (alphabetic)  D  By date/time (oldest first)
               G  Group directories first    -  Prefix to reverse order

คำสั่ง
DIR /ON ; แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์เรียงตามชื่อ
DIR /OS ; แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์เรียงตามขนาดแฟ้ม
DIR /OE ; แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์เรียงตามนามสกุล
DIR /OD ; แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์เรียงตามวันที่
DIR /OG ; แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์เรียงโดยโฟลเดอร์ขึ้นก่อน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น